Bảo vệ yếu nhân, các nhân vật V.I.P

Bảo vệ yếu nhân, các nhân vật V.I.P

Đối tượng phục vụ: các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân, các nguyên thủ Quốc gia, các lãnh đạo cấp cao, hoặc các cá nhân có nhu cầu thuê vệ sỹ riêng…

Tags: 

Đăng kí nhận Công ty bảo vệ Việt Long RSS